Skip to content

ช่วงเวลาที่ดี! 26 สิงหาคม 2566 เผาธูป 9 ดอก อธิษฐานขอโชคลาภ การเงิน การงาน

วันที่ สิงหาคม 0 อาจารย์สุทธธรรม ภาคเคียร ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ Fcebook ดูดวงโหราศาสตร์ไทย ระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์มงคลในการจุดธูป ดอก ขอขมาบรรพบุรุษ ขอโชคลาภด้านการเงินและการงาน (คือ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

โอกาสอันเป็นมงคล

  • วันเสาร์ที่ สิงหาคม 0
  • เวลา 0.0 – . น

พิธีการ

  • จุดธูป ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก วางแก้วน้ำ แก้ว หรือส้ม ผล ผลไม้อื่นๆ บนโต๊ะ ไม่ว่าจะมีบรรพบุรุษหรือไม่ก็ตาม จะทำในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ ไม่สะดวกจุดธูป หรืองดจุดธูปร่วมสวดมนต์ (อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยและสถานที่จุดธูปด้วย)
  • สายนะโม ( จบ)
  • กล่าวคาถาขอขมาบรรพบุรุษ ดังนี้ (กล่าว ๓ ครั้ง)

คยากัมมัง วาชิกัมมาน มโนกัมมัน

สันชิชา กัมมัง อาซันชิ กัมมัง

ขมันตุ เม อะโฮสิกัมมัง ภะวัต เม

แล้วกล่าวว่า “การกระทำใด ๆ ที่เป็นการกระทำทางกาย วาจา หรือการกระทำทางใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้กระทำให้บรรพบุรุษและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งโดยเจตนาและความดีข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจ ในโลกใดก็ตาม ขอให้บรรพบุรุษและเทวดาส่วนตัวของข้าพเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าจองกรรมให้กันอีก แม้กรรมใดที่บรรพบุรุษและเทวดาส่วนตัวเคยทำไว้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถวายพระพุทธเจ้าเป็นการอภัยโทษ

ด้วยอานิสงส์แห่งการอภัยโทษนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวและญาติๆ ผู้มีพระคุณ ข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์และความทุกข์โศกความโศกเศร้าไม่ใกล้ตัว ความเจ็บป่วยต้องไม่มี ขอให้มีแต่ความสุข สมหวัง สมหวัง หมดไป ความปรารถนาใด ๆ ของคุณนั้นถูกต้องและมีคุณธรรม ขอให้สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สาธุ สาธุ สาธุ”

  • แล้วอธิษฐานขอให้โชคดี หรือสิ่งที่คุณต้องการ
  • ธูปสามารถวางในหม้อหรือบนพื้นได้ ส่วนหนึ่งของพิธีถวายผลไม้สามารถบริจาคทานเองหรือมอบให้ผู้อื่นต่อไปก็เป็นอันสิ้นสุดพิธี