Skip to content

รู้ไว้ก่อนไปหมูวัดแขกมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครย่านสีลม มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประณีต ตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักสวยงาม สีแดงสดเป็นสีหลักของวัดแขก สะท้อนความเชื่อของชาวฮินดูที่ให้ความสำคัญกับสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีและความสุข

ภายในวัดแขกมีเทวรูปมากมาย เป็นที่ประดิษฐานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี เป็นต้น นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปสักการะเทพเจ้าต่างๆ ที่วัดแขก เพื่อขอพรในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็นความรัก โชคลาภ การงาน การเงิน สุขภาพ และความสำเร็จ

สำหรับใครที่จะไปสักการะและขอพร บูชาแนะนำให้ ควรศึกษาข้อปฏิบัติ หรือข้อห้ามของวัดแขกก่อน เพื่อบูชาเทพเจ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อห้ามในการมาเยือนวัดแขก มีดังนี้

วัดแขกมีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

  • ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณโบสถ์
  • ห้ามสตรีมีประจำเดือนเข้าโบสถ์
  • ห้ามถ่ายรูปภายในโบสถ์ ยกเว้นใบสยาม
  • อย่าทำอะไรที่ไม่สุภาพ หรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คุณควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย อย่าสวมเสื้อผ้าที่คับแคบ สั้น หรือเปิดเผย
  • คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

หากใครมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดแขกอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม